Albert Bierstadt
Albert Bierstadt's Oil Paintings
Albert Bierstadt Museum
Jan 8, 1830 - Feb 18, 1902. German-American painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  

Bierstadt.org, welcome & enjoy!
Albert Bierstadt.org
 

BELLINI, Gentile
Miracle of the Cross at the Bridge of S. Lorenzo

ID: 05021

BELLINI, Gentile Miracle of the Cross at the Bridge of S. Lorenzo
Go Back!BELLINI, Gentile Miracle of the Cross at the Bridge of S. Lorenzo


Go Back!


 

BELLINI, Gentile

Italian Early Renaissance Painter, ca.1429-1507 Gentile was born into a family of renowned painters: his father Jacopo Bellini, was a Venetian pioneer in the use of oil paint as an artistic medium; his acclaimed brother was Giovanni Bellini, and his brother-in-law Andrea Mantegna. Gentile was taught painting in the workshop of his father. Although today Gentile is often seen in the shadow of his more famous family members, in his own time he was considered among the greatest living painters in Venice and had no shortage of commissions; his talent as a portraitist revealed itself at an early age.  Related Paintings of BELLINI, Gentile :. | Portrait of Catharina Cornaro, Queen of Cyprus 867 | The Blessed Lorenzo Giustiniani | Procession in the Piazza di San Marco | Procession in Piazza S. Marco (detail) ll95 | The Healing of Pietro dei Ludovici 5 |
Related Artists:
Volterrano
Italian Baroque Era Painter, 1611-ca.1690
pehr hillestrom
Pehr Hilleström (1732-1816) var en svensk målare och vävare, professor vid Konstakademiens läroverk från 1794 och dess direktör från 1810. I unga år var han en av Sveriges främsta gobelängvävare men övergick sedan till måleri. Han är mest känd för sina vardagsskildringar av sin tids levnadssätt. Han målade pigor och tjänstefolk som arbetar, överklassen i de fina salarna, enkelt folk i stugorna och bilder från olika bruksmiljöer. Genom det räknas han som den största skildraren av den gustavianska samtiden. Pehr Hilleström är far till konstnären Carl Petter Hilleström och farfars farfars far till Gustaf Hilleström. Pehr Hilleström föddes i 1732 Väddö, Roslagen, troligtvis den 18 november. Han växte upp under fattiga omständigheter på Väddö prästgård vid sin farbror som var kyrkoherde där. Han var son till en militär och äldst i en syskonskara på 12 barn. Hans far råkade redan 1719 i rysk fångenskap men hade 1723 lyckats återvända till Sverige och då tagit sin tillflykt till brodern på Väddö. 1743 flyttade familjen Hilleström från Roslagen till Stockholm, där Pehr, 10 år gammal, sattes i lära hos tapet- och landskapsmålaren Johan Philip Korn (1727-1796) samt mellan åren 1744-1747 även hos den invandrade tyske solfjädermålaren Christian Fehmer. Utöver detta fick han även undervisning vid kungliga ritareakademin där Guillaume Thomas Taraval (1701-1750) och Jean Eric Rehn (1717-1793) var läromästare. Efter inrådan från Carl Hårleman sattes Hilleström 1745 i lära hos Jean Louis Duru (-1753). Duru var hautelissevävare och hade kallats till Sverige för att göra textila utsmyckningen av Stockholms slott. Tanken var att Hilleström skulle utbildas till Durus medhjälpare. 1749 visade Hilleström upp ett första läroprov som visades upp för deputationen som gillade det så mycket så att han fick en belöning på 180 daler kopparmynt. När Duru dog i slutet av 1753 så fick Hilleström fullborda den påbörjade kappan för tronhimmelen i det kungliga audiensrummet. Han var då så skicklig att det knappt kunde märkas någon skillnad mellan hans och hans lärares arbete. Lönen var blygsam men vid 1756 års riksdag fick han samma årslön som Duru hade haft, och han fick en beställning på ett vävt porträtt av Hårleman utfört i hautelisse. Åren 1757-58 var Hilleström på en längre och för tidens konstnärer sedvanlig studieresa till utlandet. Färden gick till Paris, Belgien och Holland, bland annat med en vidareutbildning i gobelängteknikerna som mål. I Paris blir Hilleström erbjuden att studera måleri i François Bouchers atelj??, men störst intryck tog han där av genre- och stillebenmålaren Jean-Baptiste-Sim??on Chardin, som undervisade honom vid franska målarakademien. Väl hemma i Stockholm fortsatte han visserligen att göra tapeter, mattor, stolsöverdrag och dylikt för hovet. Men så småningom fylldes slottet behov av vävnader samtidigt som Hilleström fortsatte studera måleri.
Frieseke, Frederick Carl
American Impressionist Painter, 1874-1939 was an American Impressionist painter. He was born in Owosso, Michigan and studied at the School of the Art Institute of Chicago and the Academie Julian in Paris. Frieseke and his family resided for fourteen years in Giverny, which was also home to Monet. He had a great influence on the Americans at the colony there


Albert Bierstadt
All the Albert Bierstadt's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved