Albert Bierstadt
Albert Bierstadt's Oil Paintings
Albert Bierstadt Museum
Jan 8, 1830 - Feb 18, 1902. German-American painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  

Bierstadt.org, welcome & enjoy!
Albert Bierstadt.org
 

Bierstadt, Albert
A Rustic Mill

ID: 10765

Bierstadt, Albert A Rustic Mill
Go Back!Bierstadt, Albert A Rustic Mill


Go Back!


 

Bierstadt, Albert

The landscape painter Bierstadt joined a surveying expedition to the western United States in 1858 after studying painting in Germany.   Related Paintings of Bierstadt, Albert :. | Guerrilla Warfare | The Trappers' Camp | Looking Down the Yosemite Valley | Sunlight and Shadow | The Old Mill |
Related Artists:
fritz von dardel
Fritz Ludvig von Dardel, född den 24 mars 1817 i Neuchâtel, död den 27 maj 1901 i Stockholm, var en schweiziskfödd svensk överintendent, militär, målare och tecknare. Fritz von Dardel var son till godsägaren Georges-Alexandre von Dardel och grevinnan Hedvig Sofia Charlotta Amalia Lewenhaupt. Han var gift med friherrinnan Augusta Silfverschiöld. Släkten von Dardel kommer från Schweiz och adlades i Sverige 1810. Von Dardel blev vid sexton års ålder konstapelkadett vid Vendes artilleriregemente, 1837 underlöjtnant vid Svea livgarde och avancerade till överstelöjtnant i armen 1862. Han blev 1850 adjutant hos kronprinsen och sedan hos Karl XV. Von Dardel var 1858-62 militärattach?? i Paris samt blev 1864 kabinettskammarherre hos Karl XV och samma år överintendent och ordföranden i Akademin för de fria konsterna, av vilken han 1861 invalts till hedersledamot. Dessutom var han ordförande i Nationalmuseums nämnd i 25 år (1867-92). Vid flera konstutställningar i Europa (1867, 1871, 1873 och 1878) samt i Philadelphia (1876) var han juryman. Själv hade von Dardel bedrivit studier på L??on Cogniets och E. Lamis ateljeer i Paris. Fritz von Dardel tillhörde Karl XV:s intima krets och har gjort ett flertal dråpliga, akvarellerade teckningar av personer och händelser vid hovet eller under kungens resor, vidare folklivsbilder samt litografier. Hans dagböcker (se nedan) som utgavs postumt är skrivna på franska och översatta och redigerade av hans söner.
Vincenzo Irolli
Italian,1860-1942
FARINATI, Paolo
Italian painter, Veronese school (b. 1524, Verona, d. 1606, Verona) Italian painter and draughtsman. He was the son of a painter, Giambattista, but probably trained in the workshop of Nicola Giolfino (Vasari). His earliest documented painting, St Martin and the Beggar (1552; Mantua Cathedral), was commissioned by Cardinal Ercole Gonzaga along with works by Battista dell'Angolo del Moro, Veronese and Domenico Brusasorci for Mantua Cathedral, newly restored by Giulio Romano. As is evident in his chiaroscuro and figure types, Farinati had absorbed certain Mannerist influences from the frescoes of scenes from the Life of the Virgin (1534) in the choir of Verona Cathedral, executed by Francesco Torbido to Giulio's design. Giolfino's eccentric style would also have encouraged Farinati to emphasize line over colour and to restrict his palette to rather opaque greys, browns, mauve and rust. His two-canvas Massacre of the Innocents (1556; Verona, S Maria in Organo) displays the muscular figures, sharp foreshortenings and posed attitudes of Mannerism and has a more polished finish than his earlier work. Its strong, plastic qualities are also evident in Christ Walking on the Water and the Supper of St Gregory (1558) in the choir of the same church.


Albert Bierstadt
All the Albert Bierstadt's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved