Albert Bierstadt
Albert Bierstadt's Oil Paintings
Albert Bierstadt Museum
Jan 8, 1830 - Feb 18, 1902. German-American painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  

Bierstadt.org, welcome & enjoy!
Albert Bierstadt.org
 

GOZZOLI, Benozzo
The Dance of Salome dfg

ID: 07027

GOZZOLI, Benozzo The Dance of Salome  dfg
Go Back!GOZZOLI, Benozzo The Dance of Salome  dfg


Go Back!


 

GOZZOLI, Benozzo

Italian Early Renaissance Painter, 1420-1497 Italian Renaissance painter. Early in his career he assisted Lorenzo Ghiberti on the east doors of the Baptistery in Florence and Fra Angelico on frescoes in Florence, Rome, and Orvieto. His reputation today rests on the breathtaking fresco cycle The Journey of the Magi (1459 C 61) in the chapel of Florence's Medici-Riccardi Palace. His work as a whole was undistinguished, however. He painted several altarpieces and a series of 25 frescoes of Old Testament scenes   Related Paintings of GOZZOLI, Benozzo :. | Adoration of the Magig dg | Procession of the Magi | Scenes from the Life of St Francis (Scene 10, north wall) dry | Death of Mary gfh | St Jerome Pulling a Thorn from a Lion's Paw sd |
Related Artists:
LOMBARD, Lambert
Flemish Northern Renaissance Painter, 1505-1566 Flemish painter, draughtsman, architect, humanist and numismatist. He belonged to the generation of artists who sought to revive Flemish painting by turning to the art of antiquity and the Italian Renaissance. However, because of his northern training, he assimilated his models with difficulty and produced a hesitant form of art, one that was academic and cold. He was nonetheless an important innovator in the Low Countries through his investigation of the forms and compositions of Classical art.
Cordelia Wilson
Cordelia Wilson (1876-1953)
fritz von dardel
Fritz Ludvig von Dardel, född den 24 mars 1817 i Neuchâtel, död den 27 maj 1901 i Stockholm, var en schweiziskfödd svensk överintendent, militär, målare och tecknare. Fritz von Dardel var son till godsägaren Georges-Alexandre von Dardel och grevinnan Hedvig Sofia Charlotta Amalia Lewenhaupt. Han var gift med friherrinnan Augusta Silfverschiöld. Släkten von Dardel kommer från Schweiz och adlades i Sverige 1810. Von Dardel blev vid sexton års ålder konstapelkadett vid Vendes artilleriregemente, 1837 underlöjtnant vid Svea livgarde och avancerade till överstelöjtnant i armen 1862. Han blev 1850 adjutant hos kronprinsen och sedan hos Karl XV. Von Dardel var 1858-62 militärattach?? i Paris samt blev 1864 kabinettskammarherre hos Karl XV och samma år överintendent och ordföranden i Akademin för de fria konsterna, av vilken han 1861 invalts till hedersledamot. Dessutom var han ordförande i Nationalmuseums nämnd i 25 år (1867-92). Vid flera konstutställningar i Europa (1867, 1871, 1873 och 1878) samt i Philadelphia (1876) var han juryman. Själv hade von Dardel bedrivit studier på L??on Cogniets och E. Lamis ateljeer i Paris. Fritz von Dardel tillhörde Karl XV:s intima krets och har gjort ett flertal dråpliga, akvarellerade teckningar av personer och händelser vid hovet eller under kungens resor, vidare folklivsbilder samt litografier. Hans dagböcker (se nedan) som utgavs postumt är skrivna på franska och översatta och redigerade av hans söner.


Albert Bierstadt
All the Albert Bierstadt's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved