Albert Bierstadt
Albert Bierstadt's Oil Paintings
Albert Bierstadt Museum
Jan 8, 1830 - Feb 18, 1902. German-American painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  

Bierstadt.org, welcome & enjoy!
Albert Bierstadt.org
 

Heronymus Bosch
Garden of Earthly Delights

ID: 44872

Heronymus Bosch Garden of Earthly Delights
Go Back!Heronymus Bosch Garden of Earthly Delights


Go Back!


 

Heronymus Bosch

Bois-le-Duc ca 1450-1516  Related Paintings of Heronymus Bosch :. | The Seven Deadly Sins and the Four Last Things | Christ Crowned with Thorns | The garden of the desires | Christ Mocked and Crowned with Thorns | Garden of Earthly Delights |
Related Artists:
ulrika eleonora
Ulrika Eleonora d.y., född 23 januari 1688, död 24 november 1741, var regerande drottning av Sverige 1719-1720, dotter till Karl XI och Ulrika Eleonora av Danmark, syster till Karl XII samt kusin till August den starke, Fredrik IV av Danmark och Fredrik IV av Holstein-Gottorp. Hon gifte sig 24 mars 1715 med Fredrik av Hessen, den blivande Fredrik I, men förblev barnlös. Ulrika Eleonora föddes den 23 januari 1688 på Stockholms slott som dotter till kung Karl XI och Ulrika Eleonora d.ä. Under barndomen förbisågs hon av alla för sin äldre, livligare och mera begåvade syster Hedvig Sofia. Så snart hon blivit giftasvuxen fick hon många friare, bland andra blivande Georg II av Storbritannien och arvprins Fredrik av Hessen-Kassel. Redan 1710 begärde denne hennes hand, men deras trolovning tillkännagavs inte förrän den 23 januari 1714. Bilägret firades den 24 mars 1715. Under Karl XII:s vistelse utomlands var hon, efter Hedvig Sofias död (1708), den enda myndiga medlemmen av kungahuset inom riket om man borträknar hennes åldriga farmor (Hedvig Eleonora). I slutet av 1712 eller början av 1713 hade Karl XII tankar om att göra sin syster Ulrika Eleonora till regent, men fullföljde inte denna plan. Det kungliga rådet däremot övertalade henne att bevista dess sammanträden för att i henne erhålla ett stöd. Första gången hon infann sig i rådet, 2 november 1713, beslöts också om sammankallande av en riksdag. Det s.k. rörelsepartiet vid denna riksdag ville att prinsessan i kungens frånvaro skulle göras till riksföreståndarinna "såsom närmaste arvinge till kronan och regementet". Detta förslag motarbetades av Arvid Horn och rådet, som fruktade att svårigheterna för en ändring av regeringssättet därigenom skulle ökas. Prinsessan visade emellertid ständerna stort intresse för landets angelägenheter. I sina brev till kungen uppmanade hon honom att återvända hem och varnade honom för möjliga följder av hans frånvaro. Med hans samtycke undertecknade hon under den följande tiden alla rådets skrivelser, utom dem som var ställda till honom, för i sin egenskap av vice regent var hon ett med kungen enligt dennes uppfattning. Mera sällan deltog hon i rådets förhandlingar.
Loo, Louis-Michel van
Flemish active in France, 1707-1771 Painter, son of Jean-Baptiste van Loo. He trained with his father in Turin and Rome, later attending the courses of the Acad?mie Royale in Paris. He received the institution's first prize for painting in 1726, and in 1728, accompanied by his brother, Fran?ois, and his uncle, Carle, returned to Rome where he was associated with Francois Boucher. On his way back to France, he stayed for a time in Turin, painting portraits of the royal family of Sardinia, the Duke and Duchess of Savoy. In Paris he was admitted to membership of the Acad?mie Royale and in 1735 was appointed assistant teacher at the Academie, becoming renowned as a specialist in portrait painting. Most of his portraits from this period are half-length, combining ideas from Hyacinthe Rigaud's later work with other more natural and innovative ones. On the death of Jean Ranc, Philip V of Spain asked Rigaud to suggest a substitute, and van Loo was proposed. He arrived in Madrid in 1737 and remained there as Pintor de la Corte until 1752, responding with modern aesthetic ideas to the demands of the Spanish monarchs for pomp and splendour. He carried out court commissions but devoted part of his time to teaching, his pupils often becoming studio assistants. He also took an active part in meetings held over a number of years to establish the Real Academia de Bellas Artes de S Fernando, for which he produced the canvas, the Education of Cupid by Venus and Mercury
Alfred Stieglitz
American Photographer, 1864-1946..S. photographer and exhibitor of modern art. He was taken to Europe by his wealthy family to further his education in 1881. In 1883 he abandoned engineering studies in Berlin for a photographic career. Returning to the U.S. in 1890, he made the first successful photographs in snow, in rain, and at night. In 1902 he founded the Photo-Secession group to establish photography as an art. His own best photographs are perhaps two series (1917 C 27), one of portraits of his wife, Georgia O'Keeffe, and the other of cloud shapes corresponding to emotional experiences. His photographs were the first to be exhibited in major U.S. museums.


Albert Bierstadt
All the Albert Bierstadt's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved