Albert Bierstadt
Albert Bierstadt's Oil Paintings
Albert Bierstadt Museum
Jan 8, 1830 - Feb 18, 1902. German-American painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  

Bierstadt.org, welcome & enjoy!
Albert Bierstadt.org
 

Samuel John Peploe
Etaples

ID: 39317

Samuel John Peploe Etaples
Go Back!Samuel John Peploe Etaples


Go Back!


 

Samuel John Peploe

Scottish Painter, 1871-1935,Scottish painter. He studied at the Royal Scottish Academy schools from 1893 to 1894, and then at the Academie Julian and Acad?mie Colarossi in Paris, where he shared rooms with Robert Brough. The influence of the rustic realism of French painters and of the Glasgow Boys is clear in landscape drawings and paintings executed in Edinburgh from the mid-1890s. His still-life studies reveal the influence of the work of both Manet and Hals, which he saw in European galleries, with their combinations of thick impasto and fluid brushwork, dark background, strong lighting and meticulous handling of tones. Between 1900 and c. 1910, when he moved to Paris, he painted in Edinburgh, on sketching holidays in Scotland and in northern France with John Duncan Fergusson, and exhibited in Edinburgh, Glasgow and London.   Related Paintings of Samuel John Peploe :. | Ile de Brehat | Kirkcudbright | Girl in White | Street Scene,France | Palm Trees,Antibes |
Related Artists:
Arnoldus Bloemers
born at Amsterdam in 1792, painted flowers, fruit, and animals. He was instructed by Antonie Piera, but principally imitated Van Huijsum. He died at the Hague in 1844. The Rotterdam Gallery has a flower-piece by him.
georg engelhardt schroder
Georg Engelhard Schröder, född den 31 maj 1684 i Stockholm, gift 1727 med Anna Brigitta Spöring, död den 17 maj 1750; konstnär, porträtt- och historiemålare. Georg Engelhard Schröders far, Veit Engelhard, hade omkring år 1670 kommit från N??rnberg och bosatt sig i Stockholm där Georg Engelhard föddes 1684. Han blev tidigt elev hos konstnären och målaren David von Krafft (1655-1724) men lämnade honom 1703 för utlandsstudier. Under 21 år for Georg Engelhard runt i Europa. Han vistades först en tid i Nordtyskland, innan färden gick vidare till Italien. I Venezia förblev han under fem år och kopierade gamla mästare, sysslade med vedutamåleri och hade kontakt med pastellmålarinnan Rosalba Carriera (1675-1757). I Roma tog han intryck av barockmålarna Carlo Dolci (1616-1686), Carlo Maratta (1625-1713), Francesko Trevisani (1656-1746) m.fl. och tillägnade sig det raska men ytliga framställningssätt, som tillhörde den tidens italienska konst. I Paris samlade han impulser hos den franske målaren Noel Nicolas Coypel (1690-1734). Reminiscenser av den italienska och franska konsten kan man påträffa flerstädes i hans kompositioner. I London stannade han i sju år och tog starka intryck av Godfrey Knellers (1646-1723) och Dahls porträttkonst. När Daniel von Krafft avled 1724 kallades Georg Engelhard Schröder hem till Sverige och efterträdde i december sin gamle läromästare som kunglig hovkonterfejare. Som sådan uppbar han lön. Konung Fredrik I satte stort värde på sin konterfejare, och lät honom måla otaliga porträtt av sig och sin drottning Ulrika Eleonora. År 1745 utnämndes han till hovintendent. Georg Engelhard anlitades mycket och samlade ihop en betydande förmögenhet. På 1740-talet nåddes Sverige av den nya franska smaken, i främsta rummet via konstnären Gustaf Lundberg (1695-1786), varvid Georg Engelhard kom att skjutas åt sidan. Han representerade i Sveriges 1700-talsmåleri sista skedet i det italienska inflytandet. Långt ifrån den förnämste, var dock Georg Engelhard en av sin tids mest uppburne målare. Han arbetade inom ett vitt fält: utförde kyrktavlor, allegorier, historiska motiv och porträtt. Hans arbeten har ej sällan någonting vacklande och obestämt, vilket i förening med mycken ojämnhet i utförandet gör många av dem mindre tilltalande för konstkännaren. Han har dock efterlämnat verk, som vittnar om, att han, när han allvarligt uppbjöd sin förmåga, var mäktig till både varm och djup uppfattning samt hade stor skicklighet i färgbehandling och i framställningens enskildheter.
Julius LeBlanc Stewart
(September 6, 1855, Philadelphia, Pennsylvania - January 5, 1919, Paris, France), was an American artist who spent his career in Paris. A contemporary of fellow expatriate painter John Singer Sargent, Stewart was nicknamed "the Parisian from Philadelphia." His father, the sugar millionaire William Hood Stewart, moved the family to Paris in 1865, and became a distinguished art collector and an early patron of Fortuny and the Barbizon artists. Julius studied under Eduardo Zamacois as a teenager, under Jean-Leo Grôme at the École des Beaux Arts, and later was a pupil of Raymondo de Madrazo. Stewart's family wealth enabled him to live a lush expatriate life and paint what he pleased, often large-scaled group portraits. The first of these, After the Wedding (1880), showed the artist's brother Charles and his bride Mae, daughter of financier Anthony J. Drexel, leaving for their honeymoon.


Albert Bierstadt
All the Albert Bierstadt's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved