Albert Bierstadt
Albert Bierstadt's Oil Paintings
Albert Bierstadt Museum
Jan 8, 1830 - Feb 18, 1902. German-American painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  

Bierstadt.org, welcome & enjoy!
Albert Bierstadt.org
 

Thomas Moran
Mist in Kanab Canyon

ID: 97250

Thomas Moran Mist in Kanab Canyon
Go Back!Thomas Moran Mist in Kanab Canyon


Go Back!


 

Thomas Moran

b1837 UK d1926 Thomas Moran Locations Thomas Moran (February 12, 1837 - August 25, 1926) from Bolton, England was an artist of the Hudson River School who often painted the Rocky Mountains. Thomas Moran's vision of the Western landscape was critical to the creation of Yellowstone National Park. Thomas Moran along with Albert Bierstadt, Thomas Hill, and William Keith are sometimes referred to as belonging to the Rocky Mountain School of landscape painters because of all of the Western landscapes made by this group.   Related Paintings of Thomas Moran :. | Mist in Kanab Canyon | Tower Creek | Yosemite Valley,Vernal Falls | Winter in the Rockies | Long Island |
Related Artists:
DERUET, Claude
French Baroque Era Painter, 1588-1660 was a famous French Baroque painter of the 17th century, from the city of Nancy. Deruet was an apprentice to Jacques Bellange, the official court painter to Charles III, Duke of Lorraine. He was in Rome between ca. 1612 and 1619, where - according to Andre Felibien - he studied with the painter and etcher Antonio Tempesta. During his stay in Rome, he painted the Japanese samurai Hasekura Tsunenaga on a visit to Europe in 1615. Deruet was made a noble by the Duke of Lorraine in 1621, and was then made a Knight of the Order of St Michel in 1645 by Louis XIII, who had in 1641 absorbed most of Lorraine into France. He had a luxurious residence in Nancy, named La Romaine, where Louis XIII and his Queen stayed in 1633. Claude Lorrain was an apprentice to Claude Deruet in 1623 for one year.
Lord Frederic Leighton
British 1830-1896 Lord Frederic Leighton Locations
tidemand
Tidemand kom vid 17 års ålder till Köpenhamns konstakademi, studerade där i fem år, tänkte sedan utbilda sig till historiemålare i Munchen, men valde i stället på en kamrats råd Dusseldorf till studieort och reste dit 1837. Han blev elev av Theodor Hildebrandt, men tog tidigare intryck av Carl Friedrich Lessings relativt realistiska historiemåleri. Hans första större målning behandlade ett svenskt ämne, Gustaf Vasa talar till dalkarlarna vid Mora (1841). Målningen inköptes av Rhens och Westfalens konstförening samt förskaffade Tidemand ett resestipendium från Norge och beställning på en altartavla till Vor Freisers kirke i Kristiania. Han reste sedan till Munchen och Italien, återvände till Norge på ett kort besök sommaren 1842, gjorde en studieresa i fjälltrakterna för att samla material till en påtänkt fosterländsk historiemålning, men kom nu till klarhet över sitt mål. Han ville, som han själv yttrat, skildra detta kraftiga naturfolks karaktär seder och vanor. Hans första tavla i detta syfte var Sagoberätterskan 1844, inköptes av drottning Josefina och förskaffade konstnären medlemskap av svenska konstakademien. Efter nya studieresor i Norge målade han Söndagskväll i Hardanger köptes av Oscar I, på slottet i Kristiania och Gudstjänst i en landskyrka. Han bosatte sig 1845 på allvar i Dusseldorf och vann snart ett namn genom de norska bondelivsbilderna. Samma år målade Tidemand i samarbete med Hans Fredrik Gude den romantiska Brudefärden i Hardanger. Revolutionsoroligheterna hade vid denna tid drivit de norske konstnärerna hem till Norge, och det såg ut, som skulle konsten nu bli rotfäst i hemlandet. Impulsen till en nationell konst gavs, men då lugn åter inträdde, återvände konstnärerna till utlandet. Under de närmaste åren målade Tidemand för det av Oscar I uppförda lilla lustslottet Oskarshal, som pryddes av uteslutande norska konstverk, serien Norskt bondeliv. Hans sista arbete var förstudier till en aldrig utförd historiemålning, Kristian IV grundlägger Kristiania, beställd av Oscar II. Tidemand skapade även tre altartavlor. I samarbete med Gude målade han Afton på Kröderen (1849), Ljustring (1850), Likfärd på Sognefjorden (1853), Fiskare i fara (1859), med Sophus Jacobsen Lappar på renjakt (1873) och med Morten M??ller Sinclairs landstigning i Romsdalen (1875). Han blev av sin samtid hyllad som Norges främsta representativa konstnär. Hans betydelse ligger i att han i sin konst gav uttryck åt det nationella uppvaknandet i sitt hemland. På samma gång föreställde han det norska folket för den stora allmänheten i utlandet. I Tyskland betraktades han som en av de främsta representanter i samtidens konst. Han fick många utmärkelser såväl i Tyskland som i Paris och i England, och hans arbeten såldes till höga pris. Sina mest omtyckta målningar upprepade han med tillhjälp av flera medhjälpare gång på gång, några i ända till 12 exemplar. Många av hans arbeten är återgivna i kopparstick och litografi. L. Dietrichson utgav Adolph Tidemand, hans liv og hans værker (2 delar, 1878-79).


Albert Bierstadt
All the Albert Bierstadt's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved