Albert Bierstadt
Albert Bierstadt's Oil Paintings
Albert Bierstadt Museum
Jan 8, 1830 - Feb 18, 1902. German-American painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  

Bierstadt.org, welcome & enjoy!
Albert Bierstadt.org
 

ulrica fredrica pasch
ulrica gustava ehrenhoff

ID: 68608

ulrica fredrica pasch ulrica gustava ehrenhoff
Go Back!ulrica fredrica pasch ulrica gustava ehrenhoff


Go Back!


 

ulrica fredrica pasch

Ulrika Fredrika Pasch, född 10 juli 1735 i Stockholm, död 2 april 1796, var en svensk konstnär. Hon var dotter till konstnären Lorens Pasch d.ä. och Anna Helena Beckamn, syster till konstnären Lorens Pasch d.y. och brorsdotter till konstnären Johan Pasch. Ulrika Pasch började måla 1756 men hade tidigt tillsammans med sin bror fått undervisning av fadern. Hon blev hushållerska åt en släkting, men målade på fritiden. Under en tioårsperiod försörjde hon sin pappa och syster som professionell porträttmålare i Stockholm innan hennes bror återvände från sina studier utomlands 1766, då de började arbeta tillsammans. Deras samarbete beskrivs som harmoniskt och de valdes båda in i konstakademien 1773. Hon var inte den första kvinnan som valdes in i akademin, men hon var den första kvinnliga yrkeskonstnären som blev vald. Hon ska ha målat detaljerna på broderns tavlor, som klädesdetaljer och liknande. Ulrika hade en framgångsrik karriär och målade ofta porträtt av kungafamiljen och hovet. Hon ansökte dock upprepade gånger förgäves för en pension. Systern Helena Lovisa (1744-96) hushållade åt sina syskon. Trots att det sägs att hon själv var en ödmjuk person som aldrig framhävde sitt arbete, så är hon en av få kända självförsörjande kvinnliga yrkeskonstnärer i Skandinavien före artonhundratalet.  Related Paintings of ulrica fredrica pasch :. | okand dam | carl axel trolle-wachtmeister | gabriel thimothaeus lutkeman | gustaf adolf taube | conrad theodorvvon schulzenheim |
Related Artists:
Henry Somm
French, 1844-1907.French painter, illustrator, designer and printmaker. He was trained at the Ecole Municipale de Dessin in Rouen under Gustave Morin (1809-86). He was obliged to sell illustrations to periodicals to make a living, contributing, among others, to Charge, Cravache, LInutile, Chronique parisienne and Courier fran?ais. His drawings were spirited, but because their humour often relied on topicality his fame was short-lived.
Alexei Korzukhin
(1835-1894) was Russian painter. A Korzukhin 000.JPG Korzukhin was born in Yekaterinburg on March 23, 1835. In 1858 he began his studies in the St. Petersburg in the Imperial Academy of Arts. In 1860, Korzukhin won his first award for the painting his The Drunken Father. In 1864, he help found Petersburg Artel of Artists - the "Revolt of Fourteen". Korzukhin has received a rank of the artist of the First Degree for his painting Commemoration on a Rural Cemetery (1865). For The Return of the Father from Fair, he received a rank of the academician. In 1870, he became a founding member of the art group 'The Wanderers. In 1891 he painted The Lord's Supper for a cathedral in Riga. Korzukhin is perhaps most famous for his many portraits, each of which is characterized to have a subtle psychological depth. For this reason they are generally accepted as masterpieces of Russian portrait painting. Alexei Korzukhin died in St. Petersburg on October 30, 1894.
Franciszek Ksawery Lampi
(1782 - 1852) was a Polish Romantic painter.


Albert Bierstadt
All the Albert Bierstadt's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved