Albert Bierstadt
Albert Bierstadt's Oil Paintings
Albert Bierstadt Museum
Jan 8, 1830 - Feb 18, 1902. German-American painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  

Bierstadt.org, welcome & enjoy!
Albert Bierstadt.org
 

ulrika eleonora
UlricaEleanorQRSweden

ID: 68663

ulrika eleonora UlricaEleanorQRSweden
Go Back!ulrika eleonora UlricaEleanorQRSweden


Go Back!


 

ulrika eleonora

Ulrika Eleonora d.y., född 23 januari 1688, död 24 november 1741, var regerande drottning av Sverige 1719-1720, dotter till Karl XI och Ulrika Eleonora av Danmark, syster till Karl XII samt kusin till August den starke, Fredrik IV av Danmark och Fredrik IV av Holstein-Gottorp. Hon gifte sig 24 mars 1715 med Fredrik av Hessen, den blivande Fredrik I, men förblev barnlös. Ulrika Eleonora föddes den 23 januari 1688 på Stockholms slott som dotter till kung Karl XI och Ulrika Eleonora d.ä. Under barndomen förbisågs hon av alla för sin äldre, livligare och mera begåvade syster Hedvig Sofia. Så snart hon blivit giftasvuxen fick hon många friare, bland andra blivande Georg II av Storbritannien och arvprins Fredrik av Hessen-Kassel. Redan 1710 begärde denne hennes hand, men deras trolovning tillkännagavs inte förrän den 23 januari 1714. Bilägret firades den 24 mars 1715. Under Karl XII:s vistelse utomlands var hon, efter Hedvig Sofias död (1708), den enda myndiga medlemmen av kungahuset inom riket om man borträknar hennes åldriga farmor (Hedvig Eleonora). I slutet av 1712 eller början av 1713 hade Karl XII tankar om att göra sin syster Ulrika Eleonora till regent, men fullföljde inte denna plan. Det kungliga rådet däremot övertalade henne att bevista dess sammanträden för att i henne erhålla ett stöd. Första gången hon infann sig i rådet, 2 november 1713, beslöts också om sammankallande av en riksdag. Det s.k. rörelsepartiet vid denna riksdag ville att prinsessan i kungens frånvaro skulle göras till riksföreståndarinna "såsom närmaste arvinge till kronan och regementet". Detta förslag motarbetades av Arvid Horn och rådet, som fruktade att svårigheterna för en ändring av regeringssättet därigenom skulle ökas. Prinsessan visade emellertid ständerna stort intresse för landets angelägenheter. I sina brev till kungen uppmanade hon honom att återvända hem och varnade honom för möjliga följder av hans frånvaro. Med hans samtycke undertecknade hon under den följande tiden alla rådets skrivelser, utom dem som var ställda till honom, för i sin egenskap av vice regent var hon ett med kungen enligt dennes uppfattning. Mera sällan deltog hon i rådets förhandlingar.  Related Paintings of ulrika eleonora :. | The Back Garden | Portrait of a Man dfg | Spring Frost | Lunette and Popes | Justinian, Bishop Maximilian Annus and entourage |
Related Artists:
Frederick Macmonnies
American Sculpture 1863-1937,American sculptor and painter. During his apprenticeship in New York (1880-84) with Augustus Saint-Gaudens, who discovered and encouraged his talent, he rose from menial helper to assistant, studying in the evenings at Cooper Union and the National Academy of Design. Through Saint-Gaudens he met two architects who later became invaluable colleagues: Stanford White and Charles F. McKim, who lent him money in 1884 to go to Paris. He studied drawing at Colarossi's then went to Munich, attending drawing and portrait classes at the Akademie (1884-5) and worked for Saint-Gaudens again (1885-6). In Paris he studied sculpture with Alexandre Falguiere at the Ecole des Beaux-Arts,
Amalia del Pilar de Borbon
painted Abendliche Chiemseelandschaft in
RING, Pieter de
Dutch Baroque Era Painter, ca.1615-1660


Albert Bierstadt
All the Albert Bierstadt's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved