Albert Bierstadt
Albert Bierstadt's Oil Paintings
Albert Bierstadt Museum
Jan 8, 1830 - Feb 18, 1902. German-American painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  

Bierstadt.org, welcome & enjoy!
Albert Bierstadt.org
 

ulrika eleonora
Ulrika Eleonora

ID: 68662

ulrika eleonora Ulrika Eleonora
Go Back!ulrika eleonora Ulrika Eleonora


Go Back!


 

ulrika eleonora

Ulrika Eleonora d.y., född 23 januari 1688, död 24 november 1741, var regerande drottning av Sverige 1719-1720, dotter till Karl XI och Ulrika Eleonora av Danmark, syster till Karl XII samt kusin till August den starke, Fredrik IV av Danmark och Fredrik IV av Holstein-Gottorp. Hon gifte sig 24 mars 1715 med Fredrik av Hessen, den blivande Fredrik I, men förblev barnlös. Ulrika Eleonora föddes den 23 januari 1688 på Stockholms slott som dotter till kung Karl XI och Ulrika Eleonora d.ä. Under barndomen förbisågs hon av alla för sin äldre, livligare och mera begåvade syster Hedvig Sofia. Så snart hon blivit giftasvuxen fick hon många friare, bland andra blivande Georg II av Storbritannien och arvprins Fredrik av Hessen-Kassel. Redan 1710 begärde denne hennes hand, men deras trolovning tillkännagavs inte förrän den 23 januari 1714. Bilägret firades den 24 mars 1715. Under Karl XII:s vistelse utomlands var hon, efter Hedvig Sofias död (1708), den enda myndiga medlemmen av kungahuset inom riket om man borträknar hennes åldriga farmor (Hedvig Eleonora). I slutet av 1712 eller början av 1713 hade Karl XII tankar om att göra sin syster Ulrika Eleonora till regent, men fullföljde inte denna plan. Det kungliga rådet däremot övertalade henne att bevista dess sammanträden för att i henne erhålla ett stöd. Första gången hon infann sig i rådet, 2 november 1713, beslöts också om sammankallande av en riksdag. Det s.k. rörelsepartiet vid denna riksdag ville att prinsessan i kungens frånvaro skulle göras till riksföreståndarinna "såsom närmaste arvinge till kronan och regementet". Detta förslag motarbetades av Arvid Horn och rådet, som fruktade att svårigheterna för en ändring av regeringssättet därigenom skulle ökas. Prinsessan visade emellertid ständerna stort intresse för landets angelägenheter. I sina brev till kungen uppmanade hon honom att återvända hem och varnade honom för möjliga följder av hans frånvaro. Med hans samtycke undertecknade hon under den följande tiden alla rådets skrivelser, utom dem som var ställda till honom, för i sin egenskap av vice regent var hon ett med kungen enligt dennes uppfattning. Mera sällan deltog hon i rådets förhandlingar.  Related Paintings of ulrika eleonora :. | Rajput Forts | Roses in a Blue and White Vase,Black Background | Changeable Weather | Detail of Scarborough Bay | Bust of a woman with a feathered beret |
Related Artists:
Domenico Induno
(1815 - 1878) was an Italian painter, originally a goldsmith. He was born and died in Milan, and studied in the Academy of Fine Arts in Milan, as well as under Luigi Sabatelli and at Rome. He tried successively the Neoclassicism and Romantic schools, but afterwards settled down to depict popular life at Milan. In 1848 he took part with the Revolution, and had in consequence to flee to Switzerland. Thence he passed to Tuscany, and did not return home until 1859. His brother Gerolamo Induno was also a painter. Domenico married the sister of the Swiss painter Angelo Trezzini. Domenico often painted patriotic canvases, in a style indebted both to Ingres and Francesco Hayez. Among his paintings are:
Riedel
August Riedel (1802 - 1883)
Thomas Birch
1779-1851 Thomas Birch Gallery American painter of English birth. He was one of the most important American landscape and marine painters of the early 19th century. He moved to America in 1794 with his father William Birch (1755-1834), a painter and engraver from whom he received his artistic training. The family settled in Philadelphia, where William, armed with letters of introduction from Benjamin West to leading citizens of that city, became a drawing-master. Early in their American careers both Birches executed cityscapes, several of which were engraved. Thomas contributed a number of compositions to The City of Philadelphia in the State of Pennsylvania, North America, as it Appeared in the Year 1800 (1800), a series of views conceived by the elder Birch in obvious imitation of comparable British productions. An English sensibility is also apparent in the many paintings of country estates executed by father and son in the early 19th century (e.g. Eaglesfield, 1808; priv. col.). These compositions, along with such portrayals of important public edifices in and near Philadelphia as Fairmount Waterworks (1821; Philadelphia, PA Acad. F.A.), emphasize the cultural progress and commercial prosperity of the young United States as well as its almost Edenic natural beauty. Birch is also known for his representations of winter landscapes.


Albert Bierstadt
All the Albert Bierstadt's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved