Albert Bierstadt
Albert Bierstadt's Oil Paintings
Albert Bierstadt Museum
Jan 8, 1830 - Feb 18, 1902. German-American painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  

Bierstadt.org, welcome & enjoy!
Albert Bierstadt.org
 


Here are all the paintings of kulturen 01

ID Painting  Oil Pantings, Sorted from A to Z     Painting Description
58779 akvarell kulturen akvarell mk263 av mellansvensk herrgard ca 1810 av martin sturzenbecher
58713 altaruppsats fran kyrkan i rang i rang skane kulturen altaruppsats fran kyrkan i rang i rang skane mk263 1580 talet bankgaularna och antependiet harstammar fran andra skanska kyrkor.
58789 anders otto lindfrs kulturen anders otto lindfrs mk263 pas tell av c f richter 1834 lindfors var proessor i historia och darefter i latin vid lunds univeritet. efter honom har gar den sitt namn
58744 back vid barbizon kulturen back vid barbizon mk263 olemalning 1877-78. 146 x 96 cm
58774 bangordning radde i kyrkan kulturen bangordning radde i kyrkan mk263 rymmet fordlades stangt mannen astt till hoger,kvinnorna pa den vanstra si dan. langst framme vid koret hade de rikaste sin plats,langst nere i ktyrkan eller
58716 barn och vuxna kulturen barn och vuxna mk2623 teddybjornen tillhor vart sekel skallrorna langst fram i bilden ar gjorda av tokade gasstrupar med artor i
58765 bina svarmar i forsommarvarmen vid blekingegarden kulturen bina svarmar i forsommarvarmen vid blekingegarden mk263
58771 dekanresidenst pa sin ursprungliga plats vid stora kykogatan kulturen dekanresidenst pa sin ursprungliga plats vid stora kykogatan mk263 till hoger syns en del av ett annu staende hus, lange inrymde oljemalning av hedvig av hedvig skarstedt 1904
58730 fordes i flera varianter kulturen fordes i flera varianter mk263 i vissa gall ror det sig om regelratta minnesbil der fran barndom och uppvaxtar i andra fall om rekonstruktioner efter vab ban hort berattas fran forr i ti den
58717 frans lindberg var egentligen de korationsmalare och hade maleri firma i smedstorp kulturen frans lindberg var egentligen de korationsmalare och hade maleri firma i smedstorp mk263 vid slutet av 1920 talet borjade han utfora av 1920 taket borjade han utfora sina folklivsskildrildringar i bild, akvareller med motiv fran 1800 talets oster
58736 heljga tre konungars ritt kulturen heljga tre konungars ritt mk263
58770 hoststamning tv kulturen hoststamning tv mk263 stugan fran bos mala th blekingegardems far ochgethus i bakgrunden herrehusel homanderska farden och borgarhuset
58747 I nterior i blatt kulturen I nterior i blatt mk263 gouache, 12.5 x 7 cm 1900 - 1901
58735 i saks offring kulturen i saks offring mk263
58781 industri kulturen industri mk263 och slojdutstallningen i helsingborg 1903
58772 interior fran dekanresid endra ning. kulturen interior fran dekanresid endra ning. mk263 till hoger deb deb oppna spisen
58732 jesu fodelse kulturen jesu fodelse mk263 abraham offrar i sak, spejarna fran kanaans land david och goliat och profen lo
58775 jesus i getsemne kulturen jesus i getsemne mk263 detalj av vaggmal ning pa norr korvaggen malad med lim farg pa furuplank av sven nilsson mo rin
58742 jungfru marias kykogang kulturen jungfru marias kykogang mk263
58714 karl xi kulturen karl xi mk263 under slaget vid lund
58715 karl xii kulturen karl xii mk263 pa hastryggen av david von krafft,
58726 len kulturen len mk263 nagra ar tidigare hade han ge nom en pristavling i cimbris hamnsbladet kommit i kontakt med folklivsarkivet i lund, och for dess rakning utforde han uppteckningar om det aldre folklivet i sin hemtrakt
58712 lilla torg ilund kulturen lilla torg ilund mk263 akvarell signerad gustaf gustaf wilhelm palm sannolikt 1829. till vanster lundagards vastra mur med grindarna oppna. danna del av muren revs 1837. intill domkyrkan ses spruthuset, vaghset matbodarna och soder darom garom gamla domskolan, samtliga rivna under narmast foljal
58778 matsedel kulturen matsedel mk263 for gasmiddag 1896.
58756 nedan kulturen nedan mk263 prastgardens studerecamma re karmstolen med rollakanskladda dy nor har statti prastgarden och tillhort kyrkoherden anders j bjorck han bodde har med isn familj fran 1865 ochnagra ar in pa det nya seklet
58749 ovan kulturen ovan mk263 over salens dorrar ar overstyckn malade pa vav i en lantlig rokokstil.
58753 ovan kulturen ovan mk263 sa;ens vavspanda vaggar ar ma lade med motiv av typisk empirekaraktar med draperingar,
58780 portratt kulturen portratt mk263 av lundaflicka taget i stocksund 1924 eller 1925 enl uppgift sveriges forsta privata fargportratt
58777 programomslag kulturen programomslag mk263
58776 redan vid medeltidens slut hade orglar funnits i kyrkorna men forst pa 1600 ta let blev de mera allmant gangse kulturen redan vid medeltidens slut hade orglar funnits i kyrkorna men forst pa 1600 ta let blev de mera allmant gangse mk263 de be traktades lange med en viss missro av prasterskapet
58737 s goran och draken kulturen s goran och draken mk263
58763 salg och kabbeleka blommar vid dammen kulturen salg och kabbeleka blommar vid dammen mk263
58748 sjoman och havsusutsikt kulturen sjoman och havsusutsikt mk263 olja 64 x 80 cm 1919.
58758 skoter balgen med ett rep kulturen skoter balgen med ett rep mk263 bakom honom hanger mangder av hammaer hammaer och i fonstret syns racket for smaverktygen.
58773 symbolisk kulturen symbolisk mk263 som med den ena handen haller om ankaret hoppets tecken med den andra det brinnande hjartat sine bilden for jesu karlek altartavla av jo han u llberg.
58746 teckning med sepiafargat tussch kulturen teckning med sepiafargat tussch mk263 1883 - 1911 skala
58718 till en del i frm av avbildningar se nare gjorde han ocksa liknande do kumen tationer at nordiska museet kulturen till en del i frm av avbildningar se nare gjorde han ocksa liknande do kumen tationer at nordiska museet mk263 under aren 1927 - 1943 geststaltade lindberg inte mindre an ett 50 tal sadana motiv och manga av dem ut
58766 vinter over kyrkan fran bosedo och loft boden fran u ranas i smaland kulturen vinter over kyrkan fran bosedo och loft boden fran u ranas i smaland mk263

kulturen
ivar johnssons byst av georg karlin, karv i uppsyn som originalet., bares upp au en tung granitplatta med orden forntid framtid. det var det motto karlin helt i nutidsanda satt for sitt museum samlingarna sklle lara om det forgangna inspirera till det kommande.
Albert Bierstadt
All the Albert Bierstadt's Oil Paintings




Supported by oil paintings and picture frames 



Copyright Reserved