Albert Bierstadt
Albert Bierstadt's Oil Paintings
Albert Bierstadt Museum
Jan 8, 1830 - Feb 18, 1902. German-American painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  

Bierstadt.org, welcome & enjoy!
Albert Bierstadt.org
 

kulturen
akvarell

ID: 58779

kulturen akvarell
Go Back!kulturen akvarell


Go Back!


 

kulturen

ivar johnssons byst av georg karlin, karv i uppsyn som originalet., bares upp au en tung granitplatta med orden forntid framtid. det var det motto karlin helt i nutidsanda satt for sitt museum samlingarna sklle lara om det forgangna inspirera till det kommande.  Related Paintings of kulturen :. | symbolisk | jungfru marias kykogang | till en del i frm av avbildningar se nare gjorde han ocksa liknande do kumen tationer at nordiska museet | karl xi | heljga tre konungars ritt |
Related Artists:
anna brondum
Omkring 1900 drog en rad av kvinnliga konstnärer från Norden mot Frankrike, Italien, Tyskland och andra länder i Europa. Hanna Pauli, Sigrid Hjerten och Anna Bröndum är i dag kända, men den vårgårdafödda Hilda Heyman hörde också till dessa målande kvinnor. Hon är inte så känd men väl erkänd i konstnärliga kretsar och representerad på många konstmuseer.
Sally James Farnham
American, 1876-1943
WET, Gerrit de
Dutch painter, Amsterdam school (c. 1616 - 1674, Leyden)


Albert Bierstadt
All the Albert Bierstadt's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved