Albert Bierstadt
Albert Bierstadt's Oil Paintings
Albert Bierstadt Museum
Jan 8, 1830 - Feb 18, 1902. German-American painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  

Bierstadt.org, welcome & enjoy!
Albert Bierstadt.org
 

kulturen
karl xi

ID: 58714

kulturen karl xi
Go Back!kulturen karl xi


Go Back!


 

kulturen

ivar johnssons byst av georg karlin, karv i uppsyn som originalet., bares upp au en tung granitplatta med orden forntid framtid. det var det motto karlin helt i nutidsanda satt for sitt museum samlingarna sklle lara om det forgangna inspirera till det kommande.  Related Paintings of kulturen :. | s goran och draken | vinter over kyrkan fran bosedo och loft boden fran u ranas i smaland | akvarell | till en del i frm av avbildningar se nare gjorde han ocksa liknande do kumen tationer at nordiska museet | redan vid medeltidens slut hade orglar funnits i kyrkorna men forst pa 1600 ta let blev de mera allmant gangse |
Related Artists:
charles edward halle
French painter, born in 1846 and died in 1919
Jules-Adolphe Goupil
1839-1883 French Jules-Adolphe Goupil Gallery
Paolo di Dono called Uccello
Florence 1397-1475


Albert Bierstadt
All the Albert Bierstadt's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved